Vliv ekonomické globalizace na postavení žen v sub-saharské Africe

Název práce: Impact of economic globalization on gender (in)equality in sub-Saharan Africa
Autor(ka) práce: Zheleznova, Aleksandra
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Sejkora, Jiří
Oponenti práce: Neumann, Pavel
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The term “globalization” is widely used in the explanation of the modern economic, cultural, social, and political changes in the world. Because of its complexity, globalization has an impact on many areas of life and affects the entire world. This diploma thesis focuses on the impact of economic globalization on the developing countries and on sub-Saharan Africa in particular. The thesis also focuses on the question of gender equality in the context of globalization. Globalization brings new information, technologies, and oррortunities to sub-Saharan Africa. Still, in some countries, women are marginalized and discriminated. Those countries are missing women’s potential to contribute to the country’s growth and development. The diploma thesis analyses the changes of women’s status in sub-Saharan Africa during the past decades with a special focus on economic, social, interpersonal, and political dimensions of women’s status. Zambia and Tanzania are selected as case-study examples to illustrate the changes in gender (in)equality in sub-Saharan Africa.
Klíčová slova: gender equality; women’s status; gender gap; Economic globalization; women empowerment
Název práce: Vliv ekonomické globalizace na postavení žen v sub-saharské Africe
Autor(ka) práce: Zheleznova, Aleksandra
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Sejkora, Jiří
Oponenti práce: Neumann, Pavel
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Pojem “globalizace” se často používá k vysvětlení ekonomických, sociálních, kulturních a politických proměn, které se odehrávají v současné době. Kvůli své komplexností, globalizace má vliv na mnoho aspektů lidského života po celém světě. Diplomová práce se zabývá vlivem ekonomické globalizace na rozvojové země a obzvlášť na země sub-saharské Afriky. Práce se zaměřuje na otázku genderové rovnosti v kontextu globalizace. Globalizace s sebou přináší nové informace, technologie a možnosti pro sub-saharskou Afriku. Nicméně, v některých zemích ženy mají marginální postaveni a jsou často diskriminované. Této země tak ztrácí ženský potenciál, který by mohl přispívat rozvoji a růstu. Diplomová práce analyzuje proměny postavení žen v sub-saharské Africe během posledních desetiletí s největší pozornosti k ekonomické, sociální, politické a mezilidské dimenzím. Zambia a Tanzanie jsou ukázkovými zeměmi pro znázornění proměn postavení žen.
Klíčová slova: Ekonomická globalizace; gendrová rovnost; postavení žen; gendrový rozdíl

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 1. 2018
Datum podání práce: 15. 6. 2019
Datum obhajoby: 5. 9. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/64340/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: