Vývoj webového rozhraní pro aplikaci Pocket Pilot

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Vývoj webového rozhraní pro aplikaci Pocket Pilot
Autor práce:
Souček, Andrej
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Pavlíčková, Jarmila
Osoba oponující práci:
Král, David
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This thesis deals with an extension of the Pocket Pilot mobile application. It is extended by a web application which is used by pilots for flight planning. Planned routes are automatically synchronised with the mobile device.In the first part of the thesis there is an analysis of currently available applications. The result is that there is no similar free alternative. Before the actual implementation the analysis of the application based on the MMSP methodology is done. The analysis produces a detailed list of requirements and uses cases as a result. Based on this result the backend and frontend technologies are chosen and described. These are later used for the actual implementation. Problems which occurred during the implementation are described in the Implementation chapter. They are also documented by extracts of the source code for better orientation. The thesis is ended by the Testing chapter which includes testing ideas and test cases based on the MMSP methodology.The main benefit of the thesis is that the free Pocket Pilot application is extended by a function which is paid for in other applications. Also the thesis shows the modern approaches to web and web applications development.
Klíčová slova:
PHP; Nette; PostGIS; Webpack; Leaflet

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Podniková informatika
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 10. 2018
Datum podání práce:
24. 6. 2019
Datum obhajoby:
19.09.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
69657_xsoua10.pdf [951,97 kB]
Veřejná příloha:
19070_xsoua10.zip [204,05 kB]
Oponentura:
64070_Král.pdf [62,99 kB]
Hodnocení vedoucího:
69657_pavjar.pdf [62,35 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/69657/podrobnosti