Finanční plánování a strategické řízení pomocí technologií IBM

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Finanční plánování a strategické řízení pomocí technologií IBM
Autor práce:
Zakirov, Ruslan
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Novotný, Ota
Osoba oponující práci:
Maryška, Miloš
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Strategic planning in the modern world is closely related to the increasing amount of data. Proper organization of the information flow plays a key role in providing management with reliable information and the following adoption of effective and balanced decisions. Therefore, to effectively manage the company's data flow, they need software tools, integrated into a unified information system, to work with this information.The main goal of this thesis is to analyze IBM data management tools and to design and create a system for investment planning using IBM Cognos TM1 Business Intelligence tools.The theoretical part is devoted to the description of performance management and support activities using BI and CPM tools. It also focuses on the description and structure of IBM's BI applications and compares it to third-party products. The practical part presents an analysis and creating an investment planning application.Work can be useful for business-analysts and developers in financial planning. The result of this work is an analysis of investment planning, design and implementation of a technical solution in investment planning area.
Klíčová slova:
Strategic management; Business Intelligence; IBM Cognos TM1

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
24. 2. 2016
Datum podání práce:
24. 6. 2019
Datum obhajoby:
18.10.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
56479_xzakr00.pdf [2,38 MB]
Veřejná příloha:
19071_xzakr00.rar [302,61 kB]
Oponentura:
63642_maryskam.pdf [62,94 kB]
Hodnocení vedoucího:
56479_novotnyo.pdf [60,64 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/56479/podrobnosti