Právní aspekty budování a provozu datového skladu

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Právní aspekty budování a provozu datového skladu
Autor práce:
Janoušek, Jan
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Svatoš, Oleg
Osoba oponující práci:
Maryška, Miloš
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This diploma thesis is focused on an aspect of the development of data warehouses, more specifically on personal data protection. This topic is a relatively new one currently. Although personal data protection has been anchored in law for many, the 2018 launch of the GDPR brought it to light. High fines especially stimulated public interest.The author of this thesis has identified shortcomings in data protection in data warehouse area and offer it´s solution.This thesis includes a theoretical insight into data processing at the information systems level and the overview of GDPR law relevant to this thesis. The author argues his case using a practical case study at the end of the thesis.The thesis makes a contribution to the field of data protection and explains principles of the GDPR law to make an implementation easier.
Klíčová slova:
DWH; data warehouse; general data protection regulation; GDPR; personal data protection

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Podniková informatika
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 1. 2019
Datum podání práce:
25. 6. 2019
Datum obhajoby:
19.09.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
68550_janj09.pdf [1,08 MB]
Oponentura:
63638_maryskam.pdf [65,28 kB]
Hodnocení vedoucího:
68550_svatoso.pdf [62,63 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/68550/podrobnosti