Kvantitativní uvolňování v Eurozoně a jeho specifika ve světovém srovnání

Název práce: Kvantitativní uvolňování v Eurozoně a jeho specifika ve světovém srovnání
Autor(ka) práce: Strach, Jakub
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Šaroch, Stanislav
Oponenti práce: Procházková Ilinitchi, Cristina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá problematikou nekonvenční monetární politiky kvantitativního uvolňování Evropské centrální banky ve srovnání s obdobnými politikami Bank of Japan a amerického Federal Reserve System. Cílem práce je zhodnotit, nakolik byla politika úspěšná v podpoře dosažení inflačního cíle, růstu HDP Eurozóny a stability finančního sektoru, a zda nedošlo k převážení negativních vlivů. Na základě těchto zjištění poté formuluje doporučení, jakým způsobem by měla Evropská centrální banka k využití kvantitativního uvolňování přistupovat k budoucnosti.
Klíčová slova: ECB; kvantitativní uvolňování; nestandardní měnová politika
Název práce: Quantiative Easing in the Euro Area and its specifics in international comparison
Autor(ka) práce: Strach, Jakub
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Šaroch, Stanislav
Oponenti práce: Procházková Ilinitchi, Cristina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The Master’s thesis addresses the topic of non-standard monetary policy of the European Central Bank – Quantitative Easing and its comparison with similar policies of the Bank of Japan and American Federal Reserve System. The goal of the thesis is to evaluate both the positive and negative effects towards reaching the inflation target, Euro Area GDP growth and financial system stability. Based on the findings, it formulates a suggestion of how the European Central Bank should approach the use of quantitative easing in the future.
Klíčová slova: quantitative easing; non-standard monetary policy; ECB

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 9. 2017
Datum podání práce: 25. 6. 2019
Datum obhajoby: 5. 9. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/62829/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: