Sociální podnikání v retailu - návrh podnikatelského plánu

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Sociální podnikání v retailu - návrh podnikatelského plánu
Autor práce:
Chalupová, Michaela
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Zadražilová, Dana
Osoba oponující práci:
Zadražil, Václav
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The bachelor thesis deals with social entrepreneurship. The theoretical part describes definitions and concepts, legislation and the approach of the European Commission. The practical part is a critical analysis of social entrepreneurship and a comparison of the approach of the Czech Republic and Austria.
Klíčová slova:
social enterprise; Social business; social economy

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Manažer obchodu
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
16. 9. 2016
Datum podání práce:
25. 6. 2019
Datum obhajoby:
11.09.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
58418_cham03.pdf [917,39 kB]
Oponentura:
63998_Zadražil.pdf [62,76 kB]
Hodnocení vedoucího:
58418_zadrazil.pdf [62,49 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/58418/podrobnosti