Sociální podnikání v retailu - návrh podnikatelského plánu

Autor práce: Chalupová, Michaela
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zadražilová, Dana
Osoba oponující práci: Zadražil, Václav

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Sociální podnikání v retailu - návrh podnikatelského plánu
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá pojmem sociální podnikání. V teoretické části jsou popsány definice, pojmy, legislativa, přístup Evropské komise a přednáška o sociálních supermarketech v Rakousku. V praktické části je kritická analýza sociálního podnikání a srovnání přístupu ČR a Rakouska.
Klíčová slova: sociální podnik; sociální ekonomika; sociální podnikání

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Manažer obchodu
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Sociální podnikání v retailu - návrh podnikatelského plánu
Překlad názvu: Social business in retail
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The bachelor thesis deals with social entrepreneurship. The theoretical part describes definitions and concepts, legislation and the approach of the European Commission. The practical part is a critical analysis of social entrepreneurship and a comparison of the approach of the Czech Republic and Austria.
Klíčová slova: social enterprise; Social business; social economy

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Manažer obchodu
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 9. 2016
Datum podání práce: 25. 6. 2019
Datum obhajoby: 11.09.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce58418_cham03.pdf [917,39 kB]
Oponentura63998_Zadražil.pdf [62,76 kB]
Hodnocení vedoucího58418_zadrazil.pdf [62,49 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/58418/podrobnosti