Vliv marketingové komunikace přítomné na VŠ na stravovací návyky studentů

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Vliv marketingové komunikace přítomné na VŠ na stravovací návyky studentů
Autor práce:
Sýkorová, Eliška
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Chytková, Zuzana
Osoba oponující práci:
Kolouchová, Daniela
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The purpose of the Master´s Thesis is to explore the problems of eating habits of university students and the closely related influence of marketing communication on university students. The main aim of this thesis is to formulate recommendations for making marketing communication more effective in the area of eating for university students and to draw attention to the problems of eating habits of students after joining universities. The final thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part is focused on the definition of the problems of eating, defining factors influencing the catering of university students, the relationship of marketing communication and catering of university students and comparison of the Czech and foreign environment. In the practical part, the methodology of qualitative research is described first and then the data obtained by means of semi-structured interviews is analyzed. Finally, the results obtained by qualitative research are deductively and inductively interpreted.
Klíčová slova:
marketing communication; eating behaviors; college students; healthy eating; utilitarian motivation; fast food; consumer practices; hedonic motivation; vending machines

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
5. 3. 2019
Datum podání práce:
26. 6. 2019
Datum obhajoby:
10.09.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
69026_syke00.pdf [1,44 MB]
Oponentura:
63615_qkold01.pdf [476,90 kB]
Hodnocení vedoucího:
69026_xchyz01.pdf [42,44 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/69026/podrobnosti