Optimalizace obsahu pro zvýšení e-shop prodejů

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Optimalizace obsahu pro zvýšení e-shop prodejů
Autor práce:
Vagnerová, Jana
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Olšanová, Květa
Osoba oponující práci:
Kouřimská, Klára
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This thesis offers a new approach to web content creation provided by generating descriptions in order to increase sales of e-shops. It is organized in a form of case study which offers analysis on how Google and Seznam search engines react to this new way of content creation. Moreover, this paper also suggests what economic factors should be taken in mind before creating generated descriptions and a short overview of a future perspective.
Klíčová slova:
Search Engine Optimization; Generated descriptions; Generated web content; SEO

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
24. 9. 2018
Datum podání práce:
26. 6. 2019
Datum obhajoby:
2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.