Optimalizace obsahu pro zvýšení e-shop prodejů

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Optimalizace obsahu pro zvýšení e-shop prodejů
Autor práce:
Vagnerová, Jana
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Olšanová, Květa
Osoba oponující práci:
Kouřimská, Klára
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Práce nabízí nový způsob optimalizace internetového obsahu prostřednictvím generování popisů pro zvýšení e-shop prodejů. Pomocí případové studie analyzuje efektivitu tvorby generovaného obsahu pro vyhledávače Google a Seznam. Práce je navíc doplněna zhodnocením ekonomických faktorů použití generovaných popisů a nastíněním budoucí perspektivy tohoto řešení.
Klíčová slova:
optimalizace pro vyhledávače; generování elektronického obsahu; SEO; generování popisů produktů

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra mezinárodního obchodu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
24. 9. 2018
Datum podání práce:
26. 6. 2019
Datum obhajoby:
22.01.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
66883_vagj00.pdf [1,32 MB]
Oponentura:
63690_Kouřimská.pdf [336,15 kB]
Hodnocení vedoucího:
66883_xhavk02.pdf [62,95 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/66883/podrobnosti