Optimalizace obsahu pro zvýšení e-shop prodejů

Autor práce: Vagnerová, Jana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Olšanová, Květa
Osoba oponující práci: Kouřimská, Klára

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Optimalizace obsahu pro zvýšení e-shop prodejů
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Práce nabízí nový způsob optimalizace internetového obsahu prostřednictvím generování popisů pro zvýšení e-shop prodejů. Pomocí případové studie analyzuje efektivitu tvorby generovaného obsahu pro vyhledávače Google a Seznam. Práce je navíc doplněna zhodnocením ekonomických faktorů použití generovaných popisů a nastíněním budoucí perspektivy tohoto řešení.
Klíčová slova: optimalizace pro vyhledávače; generování elektronického obsahu; SEO; generování popisů produktů

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra mezinárodního obchodu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Optimalizace obsahu pro zvýšení e-shop prodejů
Překlad názvu: Optimization of web content creation in order to increase e-shop sales
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This thesis offers a new approach to web content creation provided by generating descriptions in order to increase sales of e-shops. It is organized in a form of case study which offers analysis on how Google and Seznam search engines react to this new way of content creation. Moreover, this paper also suggests what economic factors should be taken in mind before creating generated descriptions and a short overview of a future perspective.
Klíčová slova: Search Engine Optimization; Generated descriptions; Generated web content; SEO

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 9. 2018
Datum podání práce: 26. 6. 2019
Datum obhajoby: 2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.