Sektor osobních elektrických automobilů v Číně: význam, výzvy a perspektivy

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Sektor osobních elektrických automobilů v Číně: význam, výzvy a perspektivy
Autor práce:
Mašata, Adham
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Neumann, Pavel
Osoba oponující práci:
Vošta, Milan
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The diploma thesis analyzes the automotive industry of the People's Republic of China focusing on electric car technology. It aims to identify and present the factors that allowed China to gain a leadership position in terms of production and sales in this automotive sector. The reasons for car market electrification are analyzed and its significance overall is explained. The work also deals with the state policy of promoting electro-mobility or Chinese consumers ' approach to the issue. The current high level of the market has been achieved through intensive promotion and support through central planning and a positive acceptance by Chinese society.
Klíčová slova:
electromobility; China; automobile; e-car; electromobile

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of World Economy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
15. 2. 2018
Datum podání práce:
28. 6. 2019
Datum obhajoby:
05.09.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
64843_xmasa09.pdf [2,11 MB]
Oponentura:
63684_vosta.pdf [66,43 kB]
Hodnocení vedoucího:
64843_neumann.pdf [65,13 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/64843/podrobnosti