Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Sektor osobních elektrických automobilů v Číně: význam, výzvy a perspektivy

Autor práce: Mašata, Adham
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Neumann, Pavel
Osoba oponující práci: Vošta, Milan

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Sektor osobních elektrických automobilů v Číně: význam, výzvy a perspektivy
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce charakterizuje automobilový průmysl Čínské lidové republiky se zaměřením na technologii elektrických vozů. Práce má za cíl identifikovat a prezentovat faktory, které Číně umožnily získat přední příčku co se týče výroby a prodejů v tomto automobilovém sektoru. Jsou zde analyzovány důvody pro elektrifikaci daného trhu a celkově vysvětlen jeho význam. Práce se dále zabývá státní politikou podpory elektromobility či přístupem čínských spotřebitelů k problematice. Současná vysoká úroveň daného trhu byla dosažena právě pomocí intenzivní propagace a podpory formou centrálního plánování a následným pozitivním přijetím čínskou společností.
Klíčová slova: Čína; automobil; e-auto; elektromobil ; elektromobilita

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra světové ekonomiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Sektor osobních elektrických automobilů v Číně: význam, výzvy a perspektivy
Překlad názvu: Electric cars sector in China: Importance, Challenges and Perspectives
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The diploma thesis analyzes the automotive industry of the People's Republic of China focusing on electric car technology. It aims to identify and present the factors that allowed China to gain a leadership position in terms of production and sales in this automotive sector. The reasons for car market electrification are analyzed and its significance overall is explained. The work also deals with the state policy of promoting electro-mobility or Chinese consumers ' approach to the issue. The current high level of the market has been achieved through intensive promotion and support through central planning and a positive acceptance by Chinese society.
Klíčová slova: electromobility; China; automobile; e-car; electromobile

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of World Economy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 2. 2018
Datum podání práce: 28. 6. 2019
Datum obhajoby: 2019
Výsledek obhajoby: -

Soubory ke stažení

Hlavní práceSoubor bude zveřejněn po obhajobě

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.