Applying the Product Management best practices in an IT start-up

Název práce: Applying the Product Management best practices in an IT start-up
Autor(ka) práce: Capatina, Ion
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Novotný, Ota
Oponenti práce: Potančok, Martin
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The outcome of this thesis will be a real working product that will be able to bring value and solve a real time problem. This thesis is divided into two parts. The first part – the theoretical part will focus on defining and describing the role of a product manager and creating the set of best practices for this role. The second part – the practical part will apply them to a real start-up.
Klíčová slova: Product Management; Start-up; Lean Start-up; Product-Market Fit; Value Proposition; Minimum Viable Product
Název práce: Applying the Product Management best practices in an IT start-up
Autor(ka) práce: Capatina, Ion
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Novotný, Ota
Oponenti práce: Potančok, Martin
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The outcome of this thesis will be a real working product that will be able to bring value and solve a real time problem. This thesis is divided into two parts. The first part – the theoretical part will focus on defining and describing the role of a product manager and creating the set of best practices for this role. The second part – the practical part will apply them to a real start-up.
Klíčová slova: Product Management; Start-up; Lean Start-up; Product-Market Fit; Value Proposition; Minimum Viable Product

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Information Systems Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 1. 2018
Datum podání práce: 30. 6. 2019
Datum obhajoby: 27. 8. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/64436/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: