Start-Up Culture in Latin America

Název práce: Start-Up culture in Latin America
Autor(ka) práce: Paz Chavez, Jose Miguel
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pichanič, Mikuláš
Oponenti práce: Říha, David
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The overall goal of this thesis was to assess the markets in Latin America and to provide an overview of what is to be encountered for any person wishing to start a new business in the region. In order to do so, the example of the most important Startup in recent times was used, the Hugo App. With this, it gives an idea that it can all be possible with some effort and with an excellent overview of the market about to be entered.
Klíčová slova: Entrepreneurship; Innovation; Start-Up
Název práce: Start-Up Culture in Latin America
Autor(ka) práce: Paz Chavez, Jose Miguel
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pichanič, Mikuláš
Oponenti práce: Říha, David
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The overall goal of this thesis was to assess the markets in Latin America and to provide an overview of what is to be encountered for any person wishing to start a new business in the region. In order to do so, the example of the most important Startup in recent times was used, the Hugo App. With this, it gives an idea that it can all be possible with some effort and with an excellent overview of the market about to be entered.
Klíčová slova: Start-Up; Latin America; Innovation

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 5. 2018
Datum podání práce: 1. 7. 2019
Datum obhajoby: 29. 8. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/65996/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: