Analýza postavení žen manažerek v centrální Evropě

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza postavení žen manažerek v centrální Evropě
Autor práce:
Sudová, Kateřina
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Pauknerová, Daniela
Osoba oponující práci:
Bedrnová, Eva
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá postavením žen manažerek na trhu práce v centrální Evropě, konkrétně v České republice, na Slovensku, v Německu a v Rakousku. První část práce je teoretická a nejprve se věnuje pozici žen na trhu práce obecně a genderovým rozdílům. Dále se věnuje ženám v manažerských pozicích ve sledovaných zemích z hlediska jejich zaměstnanosti ve sledovaných zemích, genderovým nerovnostem, ať už obecným, ale i mzdovým. Práce také vymezuje legislativu věnující se genderové rovnosti. V neposlední řadě se práce zabývá harmonizaci osobního a pracovního života a věnuje se tomu, v jaké formě může pomoci stát a firmy. V praktické části jsou analyzovány výsledky vlastního výzkumu týkajícího se životních strategií žen na trhu práce.
Klíčová slova:
genderová rovnost; ženy manažerky; trh práce; diskriminace; životní strategie žen

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra manažerské psychologie a sociologie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
7. 9. 2018
Datum podání práce:
2. 7. 2019
Datum obhajoby:
10.09.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
66552_sudk00.pdf [1,32 MB]
Veřejná příloha:
19169_sudk00.pdf [302,24 kB]
Oponentura:
64074_Bedrnová.pdf [496,24 kB]
Hodnocení vedoucího:
66552_danielap.pdf [388,38 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/66552/podrobnosti