Digitální marketing: případová studie užití digitálních technologií v marketingu

Název práce: Digitální marketing: případová studie užití digitálních technologií v marketingu
Autor(ka) práce: Vacínek, Matěj
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Šimůnek, Michal
Oponenti práce: Závodný Pospíšil, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce je popis digitálních marketingových nástrojů společnosti Alza.cz. První část práce se zabývá moderním marketingem a jeho současným trendům. Následně se věnuje digitálnímu marketingu, jeho cílům, charakteristice a především nástrojům, rozděleným na internetový marketing, sociální sítě a mobilní marketing. Empirická část se zabývá popisem digitálních kanálů využitých společností Alza a následnou analýzou jejich výhod a nevý-hod.
Klíčová slova: digitální marketing; sociální sítě; internetový marketing
Název práce: Digital marketing: a case study of the use of digital technology in marketing
Autor(ka) práce: Vacínek, Matěj
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Šimůnek, Michal
Oponenti práce: Závodný Pospíšil, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this thesis was to describe digital marketing tools of Alza.cz. The first part deals with modern marketing and its current trends. Subsequently, the thesis was focused on digital marketing, its goals, characteristics and above all tools were divided into internet marketing, social networks and mobile marketing. The empirical part deals with the description of digital channels used by Alza and the subsequent analysis of their advantages and disadvantages.
Klíčová slova: digital marketing; social media; internet marketing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra společenských věd

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 10. 2017
Datum podání práce: 3. 7. 2019
Datum obhajoby: 20. 8. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/63524/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: