Aplikace vícekriteriálního hodnocení variant - postavení společnosti Samsung na českém trhu z pohledu nabídky výrobků

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Aplikace vícekriteriálního hodnocení variant - postavení společnosti Samsung na českém trhu z pohledu nabídky výrobků
Autor práce:
Bláhová, Jana
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Kuncová, Martina
Osoba oponující práci:
Sekničková, Jana
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The aim of the diploma thesis is to evaluate the position of Samsung company on the Czech market by comparing its products to its competitors. Analysis is done from the perspective of three kinds of products: blu-ray players, TV sets and mobile phones in relation to several groups of potential customers. Methods of multti - criteria evaluation of variants are used for comparing. They include methods such as WSA, TOPSIS, ELECTRE III, PROMETHEE II and MAPPAC.
Klíčová slova:
multi–criteria evaluation of variants; TOPSIS; WSA; ELECTRE III; PROMETHEE; MAPPAC; Samsung

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonometrie a operační výzkum
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Econometrics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
20. 4. 2017
Datum podání práce:
5. 7. 2019
Datum obhajoby:
2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.