Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Aplikace vícekriteriálního hodnocení variant - postavení společnosti Samsung na českém trhu z pohledu nabídky výrobků

Autor práce: Bláhová, Jana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kuncová, Martina
Osoba oponující práci: Sekničková, Jana

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Aplikace vícekriteriálního hodnocení variant - postavení společnosti Samsung na českém trhu z pohledu nabídky výrobků
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem diplomové práce je zhodnocení postavení společnosti Samsung na českém trhu prostřednictvím porovnání jejích výrobků s konkurenčními. Analýza je provedena z pohledu tří druhů výrobků, a to blu-ray přehrávačů, televizorů a mobilních telefonů vzhledem k několika skupinám potenciálních spotřebitelů. K porovnání jsou využity metody vícekriteriálního hodnocení variant, a to metody WSA, TOPSIS, ELECTRE III, PROMETHEE II a MAPPAC.
Klíčová slova: Vícekriteriální hodnocení variant; TOPSIS; PROMETHEE ; WSA; ELECTRE III; MAPPAC; SAMSUNG

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonometrie a operační výzkum
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra ekonometrie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Aplikace vícekriteriálního hodnocení variant - postavení společnosti Samsung na českém trhu z pohledu nabídky výrobků
Překlad názvu: Aplication of multicriteria evaluation of alternatives to a Samsung´s position on the Czech market
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of the diploma thesis is to evaluate the position of Samsung company on the Czech market by comparing its products to its competitors. Analysis is done from the perspective of three kinds of products: blu-ray players, TV sets and mobile phones in relation to several groups of potential customers. Methods of multti - criteria evaluation of variants are used for comparing. They include methods such as WSA, TOPSIS, ELECTRE III, PROMETHEE II and MAPPAC.
Klíčová slova: multi–criteria evaluation of variants; TOPSIS; WSA; ELECTRE III; PROMETHEE; MAPPAC; Samsung

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonometrie a operační výzkum
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Econometrics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 4. 2017
Datum podání práce: 5. 7. 2019
Datum obhajoby: 2019
Výsledek obhajoby: -

Soubory ke stažení

Hlavní práceSoubor bude zveřejněn po obhajobě

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.