Finanční plán pro založení jezdecké školy

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Finanční plán pro založení jezdecké školy
Autor práce:
Sedláčková, Monika
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Pevná, Jana
Osoba oponující práci:
Hajdíková, Taťána
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The bachelor thesis deals with the elaboration of a financial plan of a natural person - entrepreneur for establishing a equestrian school and establishing a equestrian club in Velké Meziříčí. The theoretical part is focused on the issue and description of business in the Czech Republic. The basic concepts of business, the structure of business and financial plan and the legislative conditions for starting a business in the Czech republic are described. The practical part is devoted to introducing the business plan, the subject of business, analyzes and used methods. These parts are followed by the financial section, where the founding budget is elaborated. This part includes the starting capital budget, the break-even point calculation, the revenue and expenditure calculations for the first year of business in all three variants - pessimistic, realistic and optimistic. In addition, a personal income tax calculation and total contributions to the relevant institutions are made after completing the Income Tax form and Income and Expense Reports from a separate activity. The conclusion is to find out whether the business plan can be realized and achieve a certain profit rate.
Klíčová slova:
Equestrian; Financial statements; Break-even point; Trade; Expenses; Financial plan; Business plan; Entrepreneur; Business; Income

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Management
Název katedry:
Department of Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
20. 3. 2018
Datum podání práce:
10. 7. 2019
Datum obhajoby:
29.08.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
65517_sedm12.pdf [3,27 MB]
Oponentura:
63467_kozlova.pdf [470,37 kB]
Hodnocení vedoucího:
65517_pevnaja.pdf [63,58 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/65517/podrobnosti