BEPS v zemích OECD v porovnání s Českou republikou

Název práce: BEPS v zemích OECD v porovnání s Českou republikou
Autor(ka) práce: Vedral, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Košťáková, Eliška
Oponenti práce: Vítek, Leoš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
V diplomové práci jsem se věnoval problematice BEPS a ověření existence těchto aktivit v členských zemích OECD, včetně ČR. Dle OECD se jedná o největší problém současných daňových systémů a téměř všechny země na světě se snaží bojovat proti aktivitám BEPS. V současnosti neexistuje mezi akademiky sjednocený přístup k měření a prokázání BEPS a stále se hledá ideální způsob, jak tyto aktivity spolehlivě změřit a prokázat. Pro potřeby splnění svého cíle jsem využil čtyři ze šesti indikátorů představených OECD. Výsledky tří použitých indikátorů ze čtyř naznačují, že k aktivitám BEPS v členských státech OECD, stejně jako v ČR, dochází.
Klíčová slova: přesun zisku; indikátory OECD; BEPS
Název práce: BEPS in OECD Countries in Comparison to the Czech Republic
Autor(ka) práce: Vedral, Jan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Košťáková, Eliška
Oponenti práce: Vítek, Leoš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main focus of this thesis is on the issue of BEPS and on the verification of existence of these activities in the member states of OECD, including the Czech Republic. According to OECD BEPS is considered to be one of the biggest issues of the current tax systems all over the world. At present, there is no unified approach among academics to measure and demonstrate BEPS and academics are still searching for the ideal way, how to reliably measure and demonstrate these activities. I used four of the six indicators presented by OECD for the purpose of fulfilling my aim of the thesis. The results of three of the four used indicators imply, that there are BEPS activities going on in the member states of OECD as well as in the Czech Republic.
Klíčová slova: profit shifting; OECD indicators; BEPS

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 12. 2018
Datum podání práce: 12. 8. 2019
Datum obhajoby: 6. 9. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/68116/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: