Změna režimu v Libyi a její dopad na evropský bezpečnostní prostor

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Změna režimu v Libyi a její dopad na evropský bezpečnostní prostor
Autor práce:
Stejskalová, Kristýna
Typ práce:
Disertační práce / info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Vedoucí práce:
Eichler, Jan
Osoba oponující práci:
Veselý, Zdeněk; Krč, Miroslav
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Disertační práce se zabývá tématem bezpečnostního dopadu změny režimu vyvolané ze zahraničí (Foreign-Imposed Regime Change, FIRC) na intervenujícího aktéra. Práce vychází z hypotézy, že účast na FIRC přináší bezpečnostní dopad na prostředí intervenujícího aktéra, pokud jsou splněny dvě základní podmínky: cílený stát není vhodným státem pro FIRC a intervenující aktér nemá komplexní strategii FIRC. Při splnění těchto podmínek můžeme sledovat vnitřní a vnější bezpečnostní dopad. Vnitřní dopad plyne ze samotného politického rozhodnutí o angažmá na FIRC. Vnější dopady plynou z výsledku FIRC a projevují se v oblasti politické, bezpečnostní, ekonomické, energetické a sociálně-kulturní.Práce testuje hypotézu pomocí metody jednopřípadové studie na FIRC v Libyi, která proběhla v roce 2011. Libye, která je hlavním pojítkem mezi Evropou a Afrikou, je po FIRC destabilizovaným státem. Libye nebyla vhodně zvoleným cíleným státem pro FIRC a hlavní intervenující aktéři, Francie a Velká Británie, neměli komplexní strategii FIRC, což způsobilo neúspěch změny režimu. Práce předkládá detailní analýzu bezpečnostních dopadů FIRC na evropský bezpečnostní prostor, vyhodnocuje destabilizační důsledky této změny režimu a odpovídá na otázku, proč byla FIRC v Libyi neúspěšným příkladem aktivistické zahraniční politiky západních mocností.
Klíčová slova:
regime change; security; Libya; military intervention; European security area; post-conflict reconstruction

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politické vztahy
Typ studijního programu:
Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ph.D.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Jan Masaryk Centre for International Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
19. 9. 2016
Datum podání práce:
12. 8. 2019
Datum obhajoby:
30.09.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
60280_xstek21.pdf [1,57 MB]
Oponentura:
63656_ves.pdf [337,13 kB]
Oponentura:
63657_Krč.pdf [2,13 MB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/60280/podrobnosti