Ocenění podniku KAMAX s.r.o. se zaměřením na generátory hodnoty

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Ocenění podniku KAMAX s.r.o. se zaměřením na generátory hodnoty
Autor práce:
Slavík, Vojtěch
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Maříková, Pavla
Osoba oponující práci:
Brabenec, Tomáš
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Hlavním cílem diplomové práce je ocenění podniku KAMAX s.r.o. k datu 1. 1. 2018. Ocenění je zpracováno na bázi investiční hodnoty tzv. pro konkrétního investora (skupinu KAMAX Werke Rudolf Kellermann GmbH und Co). Diplomová práce klade důraz a detailněji rozebírá generátory hodnoty, které hrají klíčovou roli pro sestavování finančního plánu, jenž je následně použit jako jeden ze vstupů pro ocenění metodou DCF equity. Jako doplňkové metody ocenění je použita metoda tržního porovnání a metoda účetní hodnoty. Předmětem činnosti KAMAX je výroba vysokopevnostních šroubů určených výhradně do automobilového průmyslu.
Klíčová slova:
Ocenění podniku; DCF Equity; strategická analýza; finanční plán; KAMAX

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra financí a oceňování podniku
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
25. 3. 2019
Datum podání práce:
13. 8. 2019
Datum obhajoby:
19.09.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
69347_slav00.pdf [6,59 MB]
Oponentura:
63882_brabenet.pdf [132,37 kB]
Hodnocení vedoucího:
69347_marikova.pdf [150,15 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/69347/podrobnosti