Ocenění podniku KAMAX s.r.o. se zaměřením na generátory hodnoty

Autor práce: Slavík, Vojtěch
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Maříková, Pavla
Osoba oponující práci: Brabenec, Tomáš

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Ocenění podniku KAMAX s.r.o. se zaměřením na generátory hodnoty
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Hlavním cílem diplomové práce je ocenění podniku KAMAX s.r.o. k datu 1. 1. 2018. Ocenění je zpracováno na bázi investiční hodnoty tzv. pro konkrétního investora (skupinu KAMAX Werke Rudolf Kellermann GmbH und Co). Diplomová práce klade důraz a detailněji rozebírá generátory hodnoty, které hrají klíčovou roli pro sestavování finančního plánu, jenž je následně použit jako jeden ze vstupů pro ocenění metodou DCF equity. Jako doplňkové metody ocenění je použita metoda tržního porovnání a metoda účetní hodnoty. Předmětem činnosti KAMAX je výroba vysokopevnostních šroubů určených výhradně do automobilového průmyslu.
Klíčová slova: Ocenění podniku; DCF Equity; strategická analýza; finanční plán; KAMAX

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra financí a oceňování podniku
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Ocenění podniku KAMAX s.r.o. se zaměřením na generátory hodnoty
Překlad názvu: Business valuation of KAMAX s.r.o. with focus on value generators
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The main aim of this thesis is business valuation of the company KAMAX s.r.o. based on the investment value (For group KAMAX Werke Rudolf Kellermann GmbH und Co). Date of valuation of the company is 1/1/2018. The diploma thesis specifically emphasizes and analyzes in detail value generators, which play a key role in drawing up a financial plan, which is subsequently used as one of the inputs for valuation by the DCF equity method. The market valuation method and the book value method are used as supplementary valuation methods. The business of KAMAX is the production of high-strength fasteners intended exclusively for the automotive industry.
Klíčová slova: Company valuation; strategic analysis; KAMAX; DCF Equity; financial plan

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 3. 2019
Datum podání práce: 13. 8. 2019
Datum obhajoby: 19.09.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce69347_slav00.pdf [6,59 MB]
Oponentura63882_brabenet.pdf [132,37 kB]
Hodnocení vedoucího69347_marikova.pdf [150,15 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/69347/podrobnosti