Řetězové podvody a odhad souvisejících úniků na DPH

Název práce: Řetězové podvody a odhad souvisejících úniků na DPH
Autor(ka) práce: Vaškovič, Miroslav
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zídková, Hana
Oponenti práce: Čejková, Eliška
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Zaměřením této práce jsou karuselové (řetězové, kolotočové) podvody s DPH, konktrétně jejich identifikace a odhad jejich dopadu na veřejné příjmy. Vyvinutá metoda využívá charakteristické znaky subjektů provádějících karuselové podvody, zejména nedodržování právních předpisů a nevykazování přijetých zdanitelných plnění. S využitím zavedení mechanizmu přenesení daňové povinnosti na odběratele (vnitrostátní reverse charge) lze objem nepřiznaných přijatých plnění identifikovat v evropských statistikách mezinárodního obchodu. V této práci byl analyzován obchod s vybraným zbožím v rámci mezinárodního obchodu České republiky a Polska, přičemž byly zkoumány daňové úniky v České republice. Za období od ledna 2014 do března 2015 byly identifikovány a odhadnuty daňové úniky na DPH s vybranou elektronikou ve výši 44 mil. až 51 mil. EUR. Dále byly za období od října 2015 do ledna 2016 identifikovány a odhadnuty daňové úniky na DPH s elektřinou a plynem ve výši 21 mil. - 32 mil. EUR.
Klíčová slova: karuselové podvody; řetězové podvody; kolotočové podvody; MTIC; mezera DPH; mechanizmus přenesení daňové povinnosti; intrastat; daňový únik; reverse-charge
Název práce: VAT Carousel frauds and their impact on VAT revenue
Autor(ka) práce: Vaškovič, Miroslav
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Zídková, Hana
Oponenti práce: Čejková, Eliška
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis focuses on VAT Carousel frauds (also known as Missing trader intra-community frauds), especially their identification and impact on VAT revenue. The developed method operates with Missing traders’ characteristics, especially with their non-compliance and non-reporting of received taxable supplies. Utilizing the domestic reverse charge mechanism it is possible to identify the value of non-reported intracommunity acquisitions in European statistics on international trade. Investigating the tax evasion in Czechia the international trade with selected goods between Czechia and Poland was analysed. The MTIC fraud on selected electronics was identified for the period from January 2014 to March 2015 in amount of EUR 44 mil. – 51 mil. Furthermore, the MTIC fraud on gas and electricity was identified for the period from October 2015 to January 2016 in the amount of EUR 21 mil. - 32 mil.
Klíčová slova: reverse charge; tax evasion; Intrastat; carousel fraud; MTIC; VAT gap; missing trader

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 9. 2017
Datum podání práce: 14. 8. 2019
Datum obhajoby: 6. 9. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/62958/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: