Státní bytová politika a stavebnictví v Československu v letech 1919 až 1929

Název práce: Státní bytová politika a stavebnictví v Československu v letech 1919 až 1929
Autor(ka) práce: Císová, Michaela
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Chalupecký, Petr
Oponenti práce: Jakubec, Ivan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá státní bytovou politikou a stavebnictvím v Československu v letech 1919 až 1929. Na základě analýzy statistických dat ze sledovaného období se práce snaží o naplnění svého cíle, který spočívá ve zjištění, zda měla státní bytová politika československého státu pozitivní vliv na růst sektoru stavebnictví v letech 1919 až 1929. Teoretická část se zabývá obecnou charakteristikou bydlení a trhu s bydlením. Dále vznikem a vymezením pojmu bytové politiky a předválečnou historií bytové politiky. Dále stavebnictvím obecně a i v historickém kontextu meziválečného Československa. V praktické části je využívána analýza dat československé státní bytové politiky a stavebnictví od roku 1919 do roku 1929, na jejímž základě jsou zkoumány dopady politiky v odvětví stavebnictví. Prostřednictvím analýzy bylo zjištěno, že státní bytová politika značně ovlivnila stavební sektor, ale nedá se říct, že zcela pozitivně.
Klíčová slova: Československo; meziválečné období; stavebnictví; bytová politika; trh s bydlením
Název práce: State housing policy and construction sector in Czechoslovakia from 1919 to 1929
Autor(ka) práce: Císová, Michaela
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Chalupecký, Petr
Oponenti práce: Jakubec, Ivan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with state housing policy and contruction sector in Czechoslovakia from 1919 to 1929. Thesis is based on analysis of statistical data in reported period and this analysis is used to examine assumption that czechoslovakian state housing policy had positive effect on the growth in construction sector. Theoretical part deals with basic characteristic of housing and housing market, with the evolution of housing policy and its history before foundation of Czechoslovakia as well as with general characteristic of housing policy. Then deals with basic overview and also historical context of contrution sector. The practical part uses analysis of statistical data of state housing policy and construction sector in Czechoslovakia from 1919 to 1929 to evaluate effects of housing policy on contruction sector. The analysis in practical part provides a result that state housing policy effected contruction sector a lot but not just in a positive way.
Klíčová slova: inter-war period; Czechoslovakia; construction sector; housing policy; housing market

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářských dějin

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 3. 2019
Datum podání práce: 16. 8. 2019
Datum obhajoby: 9. 9. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/69084/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: