Exekuce -fenomén dnešní doby /se zaměřením na období 2010-2017/

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Exekuce -fenomén dnešní doby /se zaměřením na období 2010-2017/
Autor práce:
Platilová, Alena
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Krebs, Vojtěch
Osoba oponující práci:
Zamrazilová, Eva
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The thesis provides an analysis of not only the overall indebtedness of Czech citizens with a focus on the period between the years 2010-17, but also evaluates the state of indebtedness and its possible solution in the form of insolvency and especially distraints. Nowadays, indebtedness is becoming a typical phenomenon of the modern state, which is caused by the way of life in nowadays consumer society and by the current trend of life on debt. However, the increasing indebtedness of households is associated with a higher risk of over-indebtedness, often the only possible solution being seizure of property, which is gradually becoming a phenomenon of our time. The seizure of property itself has consequences not only at the microeconomic level, which presents specific impacts on individual debtors and creditors, but also macroeconomic consequences, which affect the stability of the social system, have direct impact on the amount of collected taxes and also on the grey economy.
Klíčová slova:
over-indebtedness; Household debt; debt; consumerism; distraint; insolvency

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
21. 4. 2019
Datum podání práce:
16. 8. 2019
Datum obhajoby:
26.09.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
69566_plaa00.pdf [2,24 MB]
Oponentura:
63894_qzame00.pdf [214,70 kB]
Hodnocení vedoucího:
69566_krebs.pdf [398,60 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/69566/podrobnosti