Hodnocení vlivu inovačních dotací na výkonnost firem

Název práce: Estimating Effect of Subsidies on SME Performance and Growth
Autor(ka) práce: Čechová, Gabriela
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Janíčko, Martin
Oponenti práce: Cingl, Lubomír
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The goal of this thesis is to explore the impact of R&D subsidy on firms’ performance. The companies’ employment, sales and productivity measures are observed on unique Czech dataset of firm level data for the period 2013 – 2018. The causal effect analysis is applied in form of difference-in-differences model estimation combined with CEM matching method (coarsened exact matching). The methodology is further applied to observe the post treatment years separately and to provide insights on role of firm size. The results indicate positive effect on employment and productivity in both short term and medium term. When observing the yearly post treatment effect, the estimates for first two years are lacking significance, however the third and fourth year estimates show positive and increasing effect on both sales and productivity of the companies. The positive effects of subsidy on productivity performance indicator are also found for the cases of micro and small firms compared to the large enterprises. The findings support (although with reservations) the hypothesis about positive effect of subsidy on firm’s performance, especially for micro and small firms.
Klíčová slova: innovation subsidies; CEM; firm performance; difference-in-differences; SME
Název práce: Hodnocení vlivu inovačních dotací na výkonnost firem
Autor(ka) práce: Čechová, Gabriela
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Janíčko, Martin
Oponenti práce: Cingl, Lubomír
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Cílem této práce je prozkoumat dopad dotací na výzkum a vývoj na výkonnost podniků. Indikátory zaměstnanosti, výnosů a produktivity ve společnostech jsou pozorovány na unikátním datovém souboru České republiky na úrovní firem v letech 2013 až 2018. Analýza kauzálního efektu je aplikována pomocí odhadu modelu rozdíl-v-rozdílech kombinovaného s CEM metodou párování. Metodika je dále použita ke sledování jednotlivých let během doby po obdržení dotace a také k porozumění vlivu pro různé velikosti firem. Výsledky značí pozitivní vliv na zaměstnanost a produktivitu pro krátké a střední období. V případě pozorování vlivu během jednotlivých let se výsledky neprokazují jako významné pro první dva následující roku po obdržení dotace. Třetí a čtvrtý rok po obdržení je vliv však významný a pozitivní s rostoucím trendem v případě výnosů firmy a produktivity. Kladný vliv dotace na produktivitu je také nalezen v případě mikro firem a malých firem v porovnání s korporacemi. Výsledky podporují (ačkoliv s vybranými omezeními) hypotézu o pozitivním vlivu dotací na výkonnostní ukazatele firem, hlavně v případě malého a středního podnikání.
Klíčová slova: rozdíl-v-rozdílech; výkony firmy; CEM; malé a střední podnikání; inovační dotace

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická analýza
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 10. 2018
Datum podání práce: 16. 8. 2019
Datum obhajoby: 6. 9. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/67084/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: