Vliv chudoby na míru kriminality v České republice v letech 2006 - 2017

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Vliv chudoby na míru kriminality v České republice v letech 2006 - 2017
Autor práce:
Kopecký, Daniel
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Kotýnková, Magdalena
Osoba oponující práci:
Rotschedl, Jiří
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je prokázat vliv chudoby na kriminalitu v České republice. Zkoumání je uskutečněno v rámci krajů mimo hlavního města Prahy. Nejprve je provedena metoda srovnání, následně jsou pomocí metody nejmenších čtverců odhadnuty vlivy působící na kriminalitu. Prostřednictvím zmíněných metod je zjištěn pozitivní vliv relativní i subjektivní chudoby na kriminalitu. Následně jsou zkoumány ekonomické faktory jako mzdy, nezaměstnanost a dále demografické faktory jako věk, vzdělání, rozvody nebo hustota zalidnění. Nejsilnější vlivy jsou nalezeny u počtu rozvodů, pravděpodobnosti dopadení a nezaměstnanosti, kde růst nezaměstnanosti a rozvodů zvyšuje kriminalitu. V případě růstu pravděpodobnosti dopadení kriminalita klesá. Dále je při zkoumání rozdělena kriminalita na majetkovou a násilnou, ale výsledné vlivy jsou velmi podobné jako u celkové kriminality.
Klíčová slova:
kriminalita; relativní chudoba; subjektivní chudoba

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Národohospodářská fakulta
Název katedry:
Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
26. 11. 2018
Datum podání práce:
19. 8. 2019
Datum obhajoby:
23.09.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
67853_xkopd14.pdf [1,92 MB]
Oponentura:
63896_xrotj900.pdf [305,58 kB]
Hodnocení vedoucího:
67853_kotynkov.pdf [673,03 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/67853/podrobnosti