Daňový odpočet výdajů souvisejících s výzkumem a vývojem

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Daňový odpočet výdajů souvisejících s výzkumem a vývojem
Autor práce:
Vyšata, David
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Francírek, František
Osoba oponující práci:
Finardi, Savina
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Tax deduction for research and development represents an important method of business support. It not only helps entrepreneurs and companies to spend funds with uncertain results of research and development, but also supports the competitiveness of Czech companies and thus also helps the entire Czech economy. However attractive this tax deduction may be, it also brings some pitfalls. May it be incorrect application of the deduction or, on the contrary, excessive eagerness of tax officers not to recognize the taxpayers business activity as one fit for deduction. This thesis analyzes problems in applying tax deduction for research and development mainly by Supreme Administrative Court judgments. Based on this knowledge it aims to provide necessary information on critical areas when applying research and development deductible item from the tax base. The goal of this thesis is then to provide each subject who may encounter this paper a comprehensive and interrelated overview of procedures usable in order to determine whether its activities indeed are research and development and subsequently to provide directions of how to reduce application risks. Similarly, the thesis will give an overview to taxpayers who already are carrying out activities with research and development characteristics but have not yet reduced their tax base.
Klíčová slova:
tax alleviation; Czech SAC case law; indirect business support; corporate income tax; tax deduction for R&D

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Public Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
21. 7. 2017
Datum podání práce:
19. 8. 2019
Datum obhajoby:
25.09.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
62634_xvysd01.pdf [673,94 kB]
Oponentura:
64168_xfins00.pdf [147,87 kB]
Hodnocení vedoucího:
62634_francirf.pdf [148,05 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/62634/podrobnosti