Analýza možností financování neziskového sektoru v oblasti výtvarného umění v letech 2000 – 2017 v České republice

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza možností financování neziskového sektoru v oblasti výtvarného umění v letech 2000 – 2017 v České republice
Autor práce:
Lerch, Jakub
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Czesaný, Slavoj
Osoba oponující práci:
Maule, Petr
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The work will introduce the area of the non-profit sector in the Czech economy and will focus mainly on the field of fine arts. The sector of non-profit organizations is the area of the national economy, which by its specific nature and extent of its contribution contributes greatly to the development and benefits of the whole society. At present, however, the funds allocated in this area are not sufficient to support the required production scale. The thesis will focus on the possibilities of financing non-profit organizations in the field of culture and especially fine arts. The work will provide a comprehensive overview of these options that non-profit organizations can work with and will try to compare these options with countries that are similarly politically and economically defined. For this comparison, it will use countries that, like the Czech Republic, are part of the Visegrad Group. The mutual comparison of such options can help to determine the possible direction that the Czech Republic can take in the area of financing the non-profit sector in culture, thus helping to streamline the current situation.
Klíčová slova:
non-profit organization; public funding; fundraising

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
26. 11. 2018
Datum podání práce:
20. 8. 2019
Datum obhajoby:
24.09.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
67851_xlerj00.pdf [3,20 MB]
Veřejná příloha:
19227_xlerj00.png [815,54 kB]
Veřejná příloha:
19228_xlerj00.docx [37,03 kB]
Oponentura:
63948_maup00.pdf [133,17 kB]
Hodnocení vedoucího:
67851_czes01.pdf [405,08 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/67851/podrobnosti