Analýza možností financování neziskového sektoru v oblasti výtvarného umění v letech 2000 – 2017 v České republice

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza možností financování neziskového sektoru v oblasti výtvarného umění v letech 2000 – 2017 v České republice
Autor práce:
Lerch, Jakub
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Czesaný, Slavoj
Osoba oponující práci:
Maule, Petr
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Práce představí oblast neziskového sektoru v prostředí české ekonomiky a zaměří se především na oblast výtvarného umění. Sektor neziskových organizací je oblast národního hospodářství, která svým specifickým charakterem a rozsahem působení přispívá velkou měrou k rozvoji a prospěchu celé společnosti. V současnosti však finanční prostředky alokované v této oblasti nedostačují požadovanému rozsahu produkce. Stěžejní část práce se bude věnovat možnostem financování neziskových organizací v oblasti kultury a zejména pak výtvarného umění. Práce poskytne ucelený přehled těchto možností, se kterými neziskové organizace mohou pracovat a pokusí se porovnat tyto možnosti se zeměmi, které jsou obdobně politicko-ekonomicky definované. Pro takové srovnání využije země, které jsou, stejně jako Česká republika, součástí Visegrádské skupiny. Vzájemné porovnání takových možností může pomoct stanovit možný směr, kterým se v oblasti financování neziskového sektoru v kultuře může ubírat i Česká republika a dopomoci tak zefektivnit stávající situaci.
Klíčová slova:
nezisková organizace; dotační programy; fundraising

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Národohospodářská fakulta
Název katedry:
Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
26. 11. 2018
Datum podání práce:
20. 8. 2019
Datum obhajoby:
24.09.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
67851_xlerj00.pdf [3,20 MB]
Veřejná příloha:
19227_xlerj00.png [815,54 kB]
Veřejná příloha:
19228_xlerj00.docx [37,03 kB]
Oponentura:
63948_maup00.pdf [133,17 kB]
Hodnocení vedoucího:
67851_czes01.pdf [405,08 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/67851/podrobnosti