Srovnání vlivu rodinné politiky na natalitu v ČR a ve Švédsku v letech 1993 - 2018

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Srovnání vlivu rodinné politiky na natalitu v ČR a ve Švédsku v letech 1993 - 2018
Autor práce:
Dvořák, Josef
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Bartůsková, Lucia
Osoba oponující práci:
Zubíková, Adéla
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This diploma thesis is analyzing relationship between natality and setting of family policies. In this paper are compared Czech and Swedish system of family policy. Main goal was to reveal positive correlation between financial benefits and benefits in kind (parental leave benefits, child allowances, child care) and natality in Czech Republic and Sweden. Further goal was, using questionaire research, to examine politics, that are important for decision making about having children. Examined time range was between years 1993 and 2018. I used methods like comparation based on main variables, regression analysis and questionaire. Regression model was set up based on least squares method for both countries separately. Based on results of this we can say, where should government allocate money in order to make family policy most effective. As key variables for fertility rate levels seems to be parental leave benefits and politics helping to coordinate private and work life.
Klíčová slova:
Fertility; Family policy; Social policy; Natality; Czech Republic; Sweden; Allowances; Regression model

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
20. 11. 2018
Datum podání práce:
20. 8. 2019
Datum obhajoby:
26.09.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
67801_xdvoj74.pdf [2,19 MB]
Oponentura:
63899_xzuba00.pdf [288,42 kB]
Hodnocení vedoucího:
67801_xszal03.pdf [406,95 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/67801/podrobnosti