Národohospodářské dopady nákladů a výnosů soudních sporů v České republice v letech 1993 - 2017

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Národohospodářské dopady nákladů a výnosů soudních sporů v České republice v letech 1993 - 2017
Autor práce:
Střeleček, Tomáš
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Ševčík, Miroslav
Osoba oponující práci:
Maule, Petr
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The thesis deals with institutional and procedural question of (civil) litigations and their costs and benefits from macroeconomic point of view in the context of economy. A hypothesis that more efficient (less costly and more beneficial) solution of court disputes have positive impact on economy is investigated. A system of partial questions is used with employment of analysis of relations. It was not rejected from the Theory of Public Choice that the productivity of judges is in general constant (they have no incentives to change it). Trainees of Attorney are those who can flexibly react in business cycle (downturn) by entering into profession. It has been shown that the number of initiated court disputes positively correlate with the level of economy which is in line with Law and Development. Number of initiated disputes also functions counter-cyclically. Public (judges’ salary) and private (court fees) costs of litigations and private (adjudicated sum of money) and societal (as proxy was used Rule of Law Index of the Czech Republic) benefits of litigations were distinguished. The court fee regulates the number of initiated cases and functions counter-cyclically. It was also confirmed that the societal benefits of litigation rise with rise of the level of GDP.
Klíčová slova:
law and economics; law and development; economic impact of litigation; opportunity costs; justice system; courts; costs and benefits of litigation; efficiency of litigation; economic development; business cycle

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
18. 9. 2018
Datum podání práce:
20. 8. 2019
Datum obhajoby:
24.09.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
55716_xstrt19.pdf [3,43 MB]
Oponentura:
63947_maup00.pdf [134,39 kB]
Hodnocení vedoucího:
55716_sevcik.pdf [663,30 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/55716/podrobnosti