Udržitelnost v námořní a intermodální přepravě: management zpětných toků použitých balení

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Udržitelnost v námořní a intermodální přepravě: management zpětných toků použitých balení
Autor práce:
Izmailova, Ksenia
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Kolář, Petr
Osoba oponující práci:
Hayová, Hanna
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This thesis deals with the return flow of used packaging through various intermodal transport mediums. The theoretical section explores the concepts of green and reverse logistics, the circular economy and intermodal transport. Following this, the methods of process management with a specific focus on the process map tool are included. The practical section uses Corona bottles as a case study to analyse these methodological tools in practice. The mapping of the return process followed by its critical evaluation provides a detailed overview of the logistics challenges of the return flow process. The thesis concludes with some solutions to the bottlenecks in the process and some proposals for improvement are discussed.
Klíčová slova:
Maritime transportation; sustainability; circular economy

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Logistics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
20. 12. 2018
Datum podání práce:
22. 8. 2019
Datum obhajoby:
10.09.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
68123_xizmk00.pdf [1,70 MB]
Oponentura:
63830_Hayová.pdf [38,04 kB]
Hodnocení vedoucího:
68123_xkolp25.pdf [55,16 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/68123/podrobnosti