Problematika Big Data v konceptu Smart City

Název práce: Problematika Big Data v konceptu Smart City
Autor(ka) práce: Šeda, Vítězslav
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Přibyl, Vladimír
Oponenti práce: Bína, Vladislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá problematikou Big Data v oblasti konceptu Smart City. Úvodní část práce přináší přehled problematiky, definicí a pojmů Big Data se zamě-řením na oblast Smart City. V praktické části práce je provedena analýza stavu v dané oblasti v České republice a ve světě.
Klíčová slova: big data; smart city; koncept
Název práce: Big Data issues in the Smart City Concept
Autor(ka) práce: Šeda, Vítězslav
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Přibyl, Vladimír
Oponenti práce: Bína, Vladislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis deals with Big Data in the Smart City concept. The introductory part of the thesis provides an overview of the issues, definitions and concepts of Big Data with a focus on the Smart City area. The practical part of the thesis analyzes the state of the area in the Czech Republic and in the world.
Klíčová slova: big data; smart city; concept

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra exaktních metod

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 3. 2018
Datum podání práce: 22. 8. 2019
Datum obhajoby: 29. 8. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/65556/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: