Kvalita podnikatelského prostředí ve státech východní Evropy jako potenciál pro expanzi českých firem

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Kvalita podnikatelského prostředí ve státech východní Evropy jako potenciál pro expanzi českých firem
Autor práce:
Šedivá, Josefina
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Říhová, Gabriela
Osoba oponující práci:
Jílek, Petr
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The focus of this diploma thesis is the quality of the business environment in Bulgaria and Romania. The aim of the thesis is to evaluate the business environment in appointed countries as they might be potentially suitable for foreign expansion of Czech enterprises. The theoretical part is dedicated to location theories, business environment, and the explanation of foreign direct investments. Based on the literature review of current research, the main determinants and factors which have major impact on both location choice of FDI and the investment climate are preselected. The selection is confirmed thanks to the qualitative interviews with the employees of CzechInvest Agency. The practical part introduces the final categories of factors and determinants. Based on those factors, business environment in Bulgaria and Romania is evaluated by means of socio-economic analysis. The main results of this thesis consist of verified set of factors, which enables to evaluate not only the countries mentioned above, but any country or region. There are four main categories of factors: human capital, infrastructure, market size and institutions. The business environment in Bulgaria and Romania is evaluated based on these factors. The conclusion suggests both countries offer potential advantages for future expansion of Czech enterprises.
Klíčová slova:
location determinants; quality of business environment; foreign direct investments; socio-economic analysis; Bulgaria; Romania; CzechInvest

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Regionalistika a veřejná správa
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Regional Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
14. 1. 2019
Datum podání práce:
25. 8. 2019
Datum obhajoby:
10.09.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
68265_xnesj12.pdf [1,15 MB]
Oponentura:
64098_xjilp05.pdf [260,77 kB]
Hodnocení vedoucího:
68265_rihg01.pdf [265,03 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/68265/podrobnosti