Kritická analýza funkčnosti strategického plánu obce Postřekov a návrh jeho dílčí aktualizace

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Kritická analýza funkčnosti strategického plánu obce Postřekov a návrh jeho dílčí aktualizace
Autor práce:
Knížek, Jiří
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Čáp, Vilém
Osoba oponující práci:
Lukavec, Martin
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The subject of this bachelor’s thesis is strategic planning and related regional development. The detailed description of these two areas are contained in the theoretical part. The practical part concerns the Strategic Plan of the village Postřekov. The work includes its critical evaluation and proposal of its partial update, which proceed from analysis of development assumptions, from statistical data and questionnaire survey, which was carried out for the purpose of this update. The practical part also includes a socio-economic analysis of the municipality, followed by a SWOT analysis. In conclusion, I recommend a new strategic vision: “Postřekov 2030: Traditional village of the region Chodsko in the 21st century.” The strategic vision is linked to 3 main priority axes - 1) Quality of life, environment and education, 2) Infrastructure and services, 3) Culture, sport and tourism. For each of these three axes, there are three strategic objectives. This part is followed by proposals for a total of 5 priorities – projects, which are contained in the so-called project cards. The proposed partial update of the Strategic Plan aims to contribute to the systematic development of the municipality of Postřekov. Because this update included the views and needs of a wider range of citizens and community management, updated version meets the requirements better than the current version of the document.
Klíčová slova:
Strategic development; SWOT analysis; Socio-ekonomic analysis; Strategic development plan; Municipaly development

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Veřejná správa a regionální rozvoj
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Regional Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
29. 4. 2019
Datum podání práce:
26. 8. 2019
Datum obhajoby:
10.09.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
69614_knij00.pdf [1,39 MB]
Oponentura:
63958_xlukm902.pdf [279,19 kB]
Hodnocení vedoucího:
69614_xcapv00.pdf [386,79 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/69614/podrobnosti