Analýza dostupnosti sociální infrastruktury ve městě Beroun v souvislosti s rezidenční suburbanizací

Autor práce: Slabý, Ondřej
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Černá Silovská, Hana
Osoba oponující práci: Kolaříková, Jana

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza dostupnosti sociální infrastruktury ve městě Beroun v souvislosti s rezidenční suburbanizací
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá dopady suburbanizačních procesů na zasažené města a obce v zázemí jádrových měst. Konkrétně se zabývá vlivem těchto procesů na sociální infrastrukturu v zasažených městech a obcích. Práce se zaměřuje na město Beroun, které se nachází v okrese Beroun ve Středočeském kraji. Změny v demografické struktuře populace vytvářejí tlak kromě předškolních zařízení a základních škol také na zařízení sociální péče, které poskytují služby mířené na seniory.
Klíčová slova: suburbanizace; město Beroun; rozvoj města; sociální infrastruktura; demografická revoluce

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Veřejná správa a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra regionálních studií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza dostupnosti sociální infrastruktury ve městě Beroun v souvislosti s rezidenční suburbanizací
Překlad názvu: The analysis of availability of the social infrastructure in the city of Beroun in the context of the residential suburbanization
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This bachelor thesis deals with the impact of suburbanization on affected cities and municipalities in the hinterland of core cities. It deals concretely with the influence of the suburbanization on social infrastructure in affected towns and municipalities. The thesis focuses on the city of Beroun, which is located in the district of Beroun in Central Bohemia. The changes in demographic structure of the population put pressure, not only on kindergartens and elementary schools, but also on the social service facilities which take care of pensioners and the elderly.
Klíčová slova: suburbanization; the city of Beroun; city development; social infrastructure; demographic revolution

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Veřejná správa a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Regional Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 4. 2019
Datum podání práce: 26. 8. 2019
Datum obhajoby: 10.09.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce69611_slao00.pdf [5,85 MB]
Oponentura63999_xtomj38.pdf [408,06 kB]
Hodnocení vedoucího69611_xsilh02.pdf [408,37 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/69611/podrobnosti