Analýza dostupnosti sociální infrastruktury ve městě Beroun v souvislosti s rezidenční suburbanizací

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza dostupnosti sociální infrastruktury ve městě Beroun v souvislosti s rezidenční suburbanizací
Autor práce:
Slabý, Ondřej
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Černá Silovská, Hana
Osoba oponující práci:
Kolaříková, Jana
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with the impact of suburbanization on affected cities and municipalities in the hinterland of core cities. It deals concretely with the influence of the suburbanization on social infrastructure in affected towns and municipalities. The thesis focuses on the city of Beroun, which is located in the district of Beroun in Central Bohemia. The changes in demographic structure of the population put pressure, not only on kindergartens and elementary schools, but also on the social service facilities which take care of pensioners and the elderly.
Klíčová slova:
suburbanization; the city of Beroun; city development; social infrastructure; demographic revolution

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Veřejná správa a regionální rozvoj
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Regional Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
28. 4. 2019
Datum podání práce:
26. 8. 2019
Datum obhajoby:
10.09.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
69611_slao00.pdf [5,85 MB]
Oponentura:
63999_xtomj38.pdf [408,06 kB]
Hodnocení vedoucího:
69611_xsilh02.pdf [408,37 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/69611/podrobnosti