Komparativní analýza vývoje ekonomické diferenciace krajů v České republice v letech 2000-2017

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Komparativní analýza vývoje ekonomické diferenciace krajů v České republice v letech 2000-2017
Autor práce:
Papřok, Radim
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Pělucha, Martin
Osoba oponující práci:
Feurich, Marek
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with the comparative analysis of the economic regions differentiation development in the Czech Republic within the years 2000-2017.The thesis is based on the analysis of the gross domestic product per one inhabitant in individual regions of the Czech Republic. Social-economic effects on its growth and recession are evaluated here. The regions are divided into five groups according to their competitiveness published in the Strategy of Regional Development within the period 2014-2020.The theoretical part is focused on work methodology, defining basic terms, knowledge related to gross domestic product, development of theoretical approaches towards gross domestic product problem, description of disparity, regional policy and specification of economic theories. The practical part presents the socio-economic characteristic of individual researched groups of the Czech Republic groups, assessment of the gross domestic product development in the form of tables and graphs related to economic changes.
Klíčová slova:
economic differentiation of regions; region; regional development; economic comparison; Gross Domestic Product index; GDP development; regional disparity

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Veřejná správa a regionální rozvoj
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Regional Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
17. 2. 2019
Datum podání práce:
27. 8. 2019
Datum obhajoby:
10.09.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
68691_papr01.pdf [1,83 MB]
Oponentura:
64022_xfeum00.pdf [845,85 kB]
Hodnocení vedoucího:
68691_pelucham.pdf [671,16 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/68691/podrobnosti