Využití nových technologií při řízení prodejních aktivit - Projekt Pixatori

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Využití nových technologií při řízení prodejních aktivit - Projekt Pixatori
Autor práce:
Brossová, Denisa
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Říha, David
Osoba oponující práci:
Tůmová, Anna Angela
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The master thesis is focused on the description and usage of modern technologies which are used in marketing and sales campaigns. It describes the smart digital signage technology with the use of gamification principal in detail on the case of one selected retail store in the Czech Republic. All above mentioned with the use of case study method. All project implementation is carried out in cooperation with Pixatori company, which offers complex technological solutions of in-store technologies for wide range of applications. As a result of the analysis the description and evaluation of the specific case of installation of the technology was created. The case of the installation of technology into the retail store Marama is described, evaluated and enriched with the author’s personal knowledge gained from theoretical part of this thesis and from discussions with experts in the field. The main contribution of this work will be a comprehensive description of the development of modern in-store technologies and the analysis of the specific functioning and implementation of one type of technology on the real case of chosen store on the Czech market. The work aims to build a greater understanding of the problematics and identify potential ways to develop and implement new technologies on the Czech retail market.
Klíčová slova:
technology; innovation; sales; marketing; case study

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
29. 12. 2018
Datum podání práce:
27. 8. 2019
Datum obhajoby:
10.09.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
68146_xbrod13.pdf [2,81 MB]
Oponentura:
60735_Tůmová.pdf [990,98 kB]
Hodnocení vedoucího:
68146_xrihd900.pdf [60,58 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/68146/podrobnosti