Motivace k práci a k osobnímu rozvoji u živnostníků

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Motivace k práci a k osobnímu rozvoji u živnostníků
Autor práce:
Červenková, Aneta
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Pauknerová, Daniela
Osoba oponující práci:
Bedrnová, Eva
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This diploma thesis deals with the analysis of the main work motivators of self-employed people and their habits in the area of personal development. The next aim is to create a set of recommendations for self-employed entrepreneurs in the area of personal development and motivation for a happier and more balanced life. The content of the work offers an interesting insight into the life of self-employed, focusing on their personal development, answering questions about stress management, time management, planning, self-evaluation, mental hygiene and business support. The qualitative method of semi-structured in-depth interviews was chosen for motivation analysis. The analysis of the motivation showed, that the main motivators for self-employed people are opportunity to plan and organize time by themselves, money and love or previous experience in the field of their business. In addition, a list of recommendations and advice for a better and more satisfied life of the self-employed was compiled.
Klíčová slova:
motivation; self development; entrepreneurship; self- employed person

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Managerial Psychology and Sociology
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
15. 11. 2018
Datum podání práce:
28. 8. 2019
Datum obhajoby:
10.09.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
67751_cera03.pdf [1,60 MB]
Veřejná příloha:
19256_cera03.pdf [399,60 kB]
Oponentura:
64072_Bedrnová.pdf [494,36 kB]
Hodnocení vedoucího:
67751_danielap.pdf [386,00 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/67751/podrobnosti