Analýza rozvoja projektových kancelárií v Českej republike a na Slovensku

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza rozvoja projektových kancelárií v Českej republike a na Slovensku
Autor práce:
Rezníček, Róbert
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Hrůzová, Helena
Osoba oponující práci:
Paál, Alexander
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
Táto diplomová práca sa zaoberá analýzou súčasného stavu projektových kancelárií v Českej republike a na Slovensku. Teoretická časť práce obsahuje prehľad zrealizovaných zahraničných výskumov identifikujúcich hlavné funkcie a motívy zakladania a transformácie projektových kancelárií spolu s pozitívnymi a negatívnymi dopadmi ich implementácie. Cieľom tejto práce je identifikovať funkcie, hlavné hybné sily, pozitívne a negatívne dopady zakladania projektových kancelárií pôsobiacich v Českej republike a na Slovensku. K tomuto účelu slúžilo dotazníkové šetrenie, ktorého výsledky sú prezentované a diskutované v záverečných častiach práce. Prínosom práce je poskytnutý ucelený prehľad výskumov v oblasti projektových kancelárií v zahraničí a pohľad na aktuálnu situáciu a potenciálny rozvoj projektových kancelárií v Českej a Slovenskej republike.
Klíčová slova:
Project Management Office; projektová kancelária; Česká republika; Slovenská republika; výskum; projektové riadenie

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
14. 11. 2018
Datum podání práce:
11. 12. 2019
Datum obhajoby:
27.01.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
67737_rezr01.pdf [2,04 MB]
Oponentura:
65115_Paál.pdf [166,40 kB]
Hodnocení vedoucího:
67737_hruzova.pdf [373,25 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/67737/podrobnosti