Možnosti osobní přepravy v relaci Praha - Brno

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Možnosti osobní přepravy v relaci Praha - Brno
Autor práce:
Sehnoutková, Diana
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Mervart, Michal
Osoba oponující práci:
Vodičková, Dominika
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The diploma thesis deals with the analysis of the possibility of personal transport between Prague and Brno, the two largest Czech cities. We can find two parts in the thesis, theoretical and practical. The theoretical part contains the explanation of basic terms related to transport. There is also the description of the air travel, railway, road and water transport. The greatest emphasis belongs to railway transport, specifically to its packages and the planned high-speed railway lines. The second, practical part is devoted to all options of transport on the route between Prague and Brno. Individual companies, which allow transport are being analysed in this part of a thesis. There is the subsequent comparison and evaluation of most optimal options of transport for the passengers are being discussed too. We will also look into the future when high-speed lines will compete with current carriers. The goal of this thesis is to analyse the possibilities of personal transport on the route between Prague and Brno and to outline the possible future development of transport in this relation.
Klíčová slova:
Prague; Brno; Passenger transport; Road transport; Air transport; Rail transport

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Logistics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
9. 1. 2019
Datum podání práce:
28. 8. 2019
Datum obhajoby:
10.09.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
70040_xsehd00.pdf [1,24 MB]
Oponentura:
63979_Vodičková.pdf [164,90 kB]
Hodnocení vedoucího:
70040_mervart.pdf [330,91 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/70040/podrobnosti