Liberalizace dálkové a regionální osobní železniční dopravy v ČR

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Liberalizace dálkové a regionální osobní železniční dopravy v ČR
Autor práce:
Dimitrov, Martin
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Mervart, Michal
Osoba oponující práci:
Vondrášková, Denisa
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The aim of this Master´s thesis is an analysis of the historical development of liberalization of Czech passenger railway transport, analysis of carriers licensed for passenger railway transport, summary of current railway lines operated by private railway carriers under public service obligation and research of tariff conditions from December 2019 in connection with private carriers. Based on the acquired knowledge, the thesis describes the trends that the liberalization of Czech railways is taking and the risks that are associated with the current liberalization method and provides recommendations on how to liberalize and what to avoid in the future.
Klíčová slova:
railway; private; carriers; tariff; trends; risks; liberalization

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Logistics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
27. 11. 2018
Datum podání práce:
28. 8. 2019
Datum obhajoby:
10.09.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
67863_xdimm00.pdf [3,55 MB]
Oponentura:
64028_Vondrášková.pdf [793,83 kB]
Hodnocení vedoucího:
67863_mervart.pdf [330,77 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/67863/podrobnosti