Odpovědnost dopravců v mezinárodní nákladní přepravě

Autor práce: Hrabalová, Jana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Novák, Radek
Osoba oponující práci: Švarc, Zbyněk

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Odpovědnost dopravců v mezinárodní nákladní přepravě
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se věnuje odpovědnosti dopravců v mezinárodní nákladní přepravě se zaměřením na silniční a železniční přepravu. Diplomová práce je rozdělena do 5 kapitol. První kapitola přináší obecné informace týkající se problematiky přeprav, druhá kapitola se zaměřuje na odpovědnost dopravců podle Úmluvy CMR, třetí kapitola pojednává o odpovědnosti dopravců podle Úmluvy CIM, čtvrtá kapitola provádí srovnání odpovědnosti podle Úmluvy CMR a Úmluvy CIM, pátá kapitola obsahuje příklady soudních rozhodnutí.
Klíčová slova: Odpovědnost; Dopravce; Železniční přeprava; Mezinárodní přeprava; Úmluva CMR; Silniční přeprava; Úmluva CIM

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra logistiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Odpovědnost dopravců v mezinárodní nákladní přepravě
Překlad názvu: The liability of carriers in international freight transport
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The diploma thesis deals with the liability of carriers in international freight transport with a focus on road and rail transport. The thesis is divided into 5 chapters. The first chapter provides general information on transport issues, the second chapter focuses on the liability of carriers under the CMR Convention, the third chapter discusses the liability of carriers under the CIM Convention, the fourth chapter compares the liability under the CMR Convention and the CIM Convention, the fifth chapter contains examples of court decisions.
Klíčová slova: International transport; The CIM Convention; The CMR Convention; Liability; Carrier; road transport; rail transport

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Logistics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 5. 2018
Datum podání práce: 28. 8. 2019
Datum obhajoby: 10.09.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce66080_xhraj38.pdf [1,27 MB]
Oponentura58316_svarc.pdf [499,69 kB]
Hodnocení vedoucího66080_rnovak.pdf [142,61 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/66080/podrobnosti