Odpovědnost dopravců v mezinárodní nákladní přepravě

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Odpovědnost dopravců v mezinárodní nákladní přepravě
Autor práce:
Hrabalová, Jana
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Novák, Radek
Osoba oponující práci:
Švarc, Zbyněk
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The diploma thesis deals with the liability of carriers in international freight transport with a focus on road and rail transport. The thesis is divided into 5 chapters. The first chapter provides general information on transport issues, the second chapter focuses on the liability of carriers under the CMR Convention, the third chapter discusses the liability of carriers under the CIM Convention, the fourth chapter compares the liability under the CMR Convention and the CIM Convention, the fifth chapter contains examples of court decisions.
Klíčová slova:
International transport; The CIM Convention; The CMR Convention; Liability; Carrier; road transport; rail transport

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Logistics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
29. 5. 2018
Datum podání práce:
28. 8. 2019
Datum obhajoby:
10.09.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
66080_xhraj38.pdf [1,27 MB]
Oponentura:
58316_svarc.pdf [499,69 kB]
Hodnocení vedoucího:
66080_rnovak.pdf [142,61 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/66080/podrobnosti