Analýza vybraných projektů podporovaných v rámci prioritních zemí české transformační politiky v letech 2012 - 2018

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza vybraných projektů podporovaných v rámci prioritních zemí české transformační politiky v letech 2012 - 2018
Autor práce:
Lekešová, Kristýna
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Macháček, Jaroslav
Osoba oponující práci:
Lukavec, Martin
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The bachelor thesis deals with the evaluation of the contribution of the current transition promotion policy of the Czech Republic applied in the territory of Eastern Europe and Western Balkans from 2012 to 2018 that supports pro-democratic changes in post-totalitarian countries. The aim of this thesis is to analyse selected transition projects of the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic implemented under the Transition Promotion Program by NGOs in priority countries, namely: Armenia, Burma/Myanmar, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Kosovo, Cuba, Moldova, Serbia and Ukraine. The first part critically discusses the theoretical concepts that justify the need for transition cooperation at the international level with regard to the benefits for its actors or, in contrast, the concepts that challenge it. The practical part of the thesis consists of the evaluation of allocated subsidies from the state budget for the implementation of projects in comparison with the achieved outputs with an emphasis on the principles of efficiency and effectiveness. The comparison of transition projects and local transition projects according to technical criteria shows the suitability of using both types of projects in different situations. Suggestions based on the performed analysis could contribute to the achievement of transition promotion policy objectives in a more efficient way in the future. One of the suggestions for change is anchoring the institute of public tender during the selection of subcontractors in an effort to save project costs.
Klíčová slova:
subsidies; human rights; non-governmental non-profit organizations; Transition Promotion Program; transition promotion policy; Democracy

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Veřejná správa a regionální rozvoj
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Regional Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
21. 3. 2019
Datum podání práce:
30. 8. 2019
Datum obhajoby:
10.09.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
69288_lekk00.pdf [1,76 MB]
Oponentura:
63959_xlukm902.pdf [279,42 kB]
Hodnocení vedoucího:
69288_machaj.pdf [493,22 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/69288/podrobnosti