Finanční a strategická analýza společnosti GEOSAN GROUP a.s.

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Finanční a strategická analýza společnosti GEOSAN GROUP a.s.
Autor práce:
Škoda, Michal
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Staňková, Anna
Osoba oponující práci:
Marek, Petr
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This thesis deals with the financial analysis of the construction company GEOSAN GROUP a.s. for the calendar years 2013 to 2017 and the subsequent strategic analysis. First, the theoretical definition of resources, users and methods used in financial analysis are perform. Furthermore, selected bankruptcy and creditworthiness models are described and the last theoretical part is focused on strategic analysis, which describes methods for analysis of macroeconomic and microeconomic factors, analysis of internal resources and abilities of the company and SWOT analysis. This theoretical basis is then used in the practical part, where the horizontal and vertical analysis of financial statements is first performed, then selected indicators of financial analysis and bankruptcy and creditworthiness models are calculated and their results are compared with the competition. Furthermore, a strategic analysis is carried out and at the enda SWOT analysis summarizing all acquired knowledge is performed.
Klíčová slova:
Financial and strategic analysis; GEOSAN GROUP; Horizontal and vertical analysis; PEST analysis; SWOT analysis; Porter's five forces model

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
26. 9. 2018
Datum podání práce:
20. 9. 2019
Datum obhajoby:
23.10.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
67001_xskom40.pdf [1,62 MB]
Oponentura:
59065_Marek.pdf [340,29 kB]
Hodnocení vedoucího:
67001_stankova.pdf [228,81 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/67001/podrobnosti