Strategická a finanční analýza firmy P3 Prague D1 s.r.o.

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Strategická a finanční analýza firmy P3 Prague D1 s.r.o.
Autor práce:
Teneva, Kalina
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Holečková, Jaroslava
Osoba oponující práci:
Čakarová, Rosica
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The aim of this diploma thesis „Strategic and Financial analysis of P3 Prague D1 s.r.o.“ is to analyze the financial situation of P3 Prague D1 and to compare the results with its competitors for the period from 2012 to 2017. The diploma thesis cosists of two main parts – a theoritical part and a practical part. The theoretical part presents and describes both financial and strategic analysis. The practical part consists of three parts. Firstly, P3 Prague D1 is introduced along with its competitors. Secondly, horizontal and vertical analysis are performed on the annual results of P3 Prague D1 and also the results of financial ratios, credibility models, profitability models and bankcruptcy models are compared to the results of the competitors. Thirdly, strategic analysis is performed on P3 Prague D1 by using SWOT analysis and Porter’s five forces analysis.
Klíčová slova:
Financial analysis; Strategic analysis; horizontal and vertical analysis; credibility models; P3 Prague D1 s.r.o.; financial ratios; SWOT analysis; profitability models; bankcruptcy models; Porter’s five forces analysis

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
12. 2. 2019
Datum podání práce:
19. 9. 2019
Datum obhajoby:
23.10.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
68600_xtenk00.pdf [1,76 MB]
Oponentura:
63932_Čakarová.pdf [609,49 kB]
Hodnocení vedoucího:
68600_jahol.pdf [236,33 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/68600/podrobnosti