Podnikatelský záměr

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Podnikatelský záměr
Autor práce:
Klimova, Kseniia
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Dvořáček, Jiří
Osoba oponující práci:
Boukal, Petr
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The aim of the bachelor thesis is to create and evaluate a business plan for new company which is providing online education courses of internet marketing. The business plan is created mainly for the needs of the founder of the project as a document for the future decision about its realisation.The thesis is divided into two parts. The first part describes the theoretical aspects of business plan creation. This part describes the basic concepts of business plan creation, its structure and describes in detail the individual sections of the business plan. The practical part includes the creation of the business plan itself and also includes Business model Canvas. The attention was paid to the description of the business opportunity, analysis of micro and macro environment, analysis of competition, risk analysis, processing marketing plan and financial plan elaborated in three scenarios.
Klíčová slova:
Business plan; Business model Canvas; online education; online courses; internet marketing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of strategy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
26. 9. 2018
Datum podání práce:
17. 9. 2019
Datum obhajoby:
16.10.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
66989_klik01.pdf [1,22 MB]
Oponentura:
61798_boukal.pdf [497,67 kB]
Hodnocení vedoucího:
66989_dvoracek.pdf [330,20 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/66989/podrobnosti