Ocenění podniku Asap s.r.o. tržní hodnotou

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Ocenění podniku Asap s.r.o. tržní hodnotou
Autor práce:
Mottlová, Nikola
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Mařík, Miloš
Osoba oponující práci:
Huňáček, Pavel
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Hlavním cílem diplomové práce „Ocenění podniku Asap s.r.o. tržní hodnotou“ je ocenění podniku Asap s.r.o. na bázi tržní hodnoty k datu ocenění 1. 1. 2017. V první části této práce je představen Oceňovaný podnik. Druhá část práce se soustředí na strategickou analýzu a vymezení relevantního trhu. Následuje finanční analýza, vyčlenění provozně nutného majetku a analýza generátorů hodnoty, jejichž výsledkem je představení finančního plánu. Poslední částí práce je samotné ocenění a to hlavní metodou – výnosovou metodou DCF Equity a vedlejší metodou – tržní metodou odvětvových multiplikátorů. Závěrem práce je porovnání výsledných hodnot všech metod ocenění a určení finálního intervalu ocenění.
Klíčová slova:
Market comparison; Asap; DCF equity

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
21. 12. 2017
Datum podání práce:
19. 9. 2019
Datum obhajoby:
30.09.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
66027_xmotn00.pdf [3,14 MB]
Oponentura:
59028_xmasp00.pdf [94,51 kB]
Hodnocení vedoucího:
66027_marik.pdf [173,06 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/66027/podrobnosti