Ocenění podniku Asap s.r.o. tržní hodnotou

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Ocenění podniku Asap s.r.o. tržní hodnotou
Autor práce:
Mottlová, Nikola
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Mařík, Miloš
Osoba oponující práci:
Huňáček, Pavel
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The main aim of this thesis named „Business valuation of Asap Ltd“ is to analyze business valuation of Asap ltd Company based on market value by the date of the valuation 1. 1. 2017. The second part focuses on strategic analysis and definition of the relevant market. This is followed by financial analysis, determination of operating assets and analysis of value generators, which result in the presentation of the financial plan. The last part of the thesis is the valuation - the main method - the DCF Equity method and the secondary method - the market method of sector multipliers. The conclusion of the thesis is a comparison of final values of all valuation methods and determination of final valuation interval.
Klíčová slova:
Market comparison; Asap; DCF equity

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
21. 12. 2017
Datum podání práce:
19. 9. 2019
Datum obhajoby:
30.09.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
66027_xmotn00.pdf [3,14 MB]
Oponentura:
59028_xmasp00.pdf [94,51 kB]
Hodnocení vedoucího:
66027_marik.pdf [173,06 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/66027/podrobnosti