How influencer marketing is a strategic ally for European companies in international expansion

Název práce: How influencer marketing is a strategic ally for European companies in international expansion
Autor(ka) práce: Simondet, Roxane
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Štěrbová, Ludmila
Oponenti práce: Collin, Paul Marc
Jazyk práce: English
Abstrakt:
In this study, we will first present the key concept of influencer marketing and give a broad definition of the term. We will also analyse the evolution of influencer marketing over the last years. Moreover, in this thesis, the influencer marketing strategies of two European companies will be analysed. We will see how influencer marketing campaigns helped these companies in their international expansion in Europe but also overseas. Through the analysis of four different influencer marketing campaigns managed in 2018 and 2019 by Upfluence, an international influencer marketing agency, we will draw conclusions regarding the performances of these international influencer marketing strategies in different countries. We will also highlight the benefits of influencer marketing strategies in international markets. Furthermore, we will give some key recommendations for Europe companies when developing and implementing influencer marketing strategies.
Klíčová slova: international; european companies; influencer marketing
Název práce: How influencer marketing is a strategic ally for European companies in international expansion
Autor(ka) práce: Simondet, Roxane
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Štěrbová, Ludmila
Oponenti práce: Collin, Paul Marc
Jazyk práce: English
Abstrakt:
V této práci se nejdříve zaměříme na základní koncept influencer marketingu, vysvětlíme základní definici tohoto termínu a také analyzujeme vývoj influencer marketingu v posledních letech. Mimo jiné se v této práci analyzují strategie dvou společností využívající influencer marketing. Uvidíme, jak tento druh marketingu pomohl společnostem v jejich mezinárodní expanzi po Evropě i v zámoří. Skrze analýzu čtyř různých marketingových kampaní vedených v letech 2018 a 2019 společností Upfluence, zaměřující se na mezinárodní influencer marketing, dojdeme k závěrům ohledně výkonu těchto strategií v mezinárodním influencer marketingu. Poukážeme také na výhody využití influencer marketingu na mezinárodních trzích a dáme klíčová doporučení pro evropské společnosti k implementaci influencer marketingových strategií.
Klíčová slova: influencer marketing; mezinárodní; evropské společnosti

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 10. 2019
Datum podání práce: 6. 10. 2019
Datum obhajoby: 7. 10. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/70980/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: