Health literacy and health related behaviour in the hospital workforce

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Health literacy and health related behaviour in the hospital workforce
Překlad názvu:
HEALTH LITERACY AND HEALTH RELATED BEHAVIOUR IN THE HOSPITAL WORKFORCE
Autor práce:
Sattler, Rico
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Štěrbová, Ludmila
Osoba oponující práci:
Fidler, Armin
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Podle výzkumu je gramotnost v oblasti zdraví mezi Rakušany z více než 50 % nedostatečná. Podle autora této práce nebyla zdravotní gramotnost prozatím vůbec měřena mezi zaměstnanci nemocnice. Výběr životního stylu má silný vliv na zdraví individuálních osob i skupin. Spojení mezi zdravotní gramotností a chováním ve vztahu ke zdraví není zcela pochopeno. Tato studie byla určeně jako společná akademická práce s cílem prozkoumat vazbu mezi zdravotní gramotností a chováním v oblasti zdraví. První část, která využívá online dotazník, se skládá z výzkumu Europena Health Literacy Survey (HLS-EU-Q47) a nenovějších vitálních znamení (NVS), hodnotí zdravotní gramotnost mezi zaměstnanci nemocnice, druhá část je založena na strukturovaném interview, které cílí na prozkoumání chování v oblasti zdraví ve vztahu k zdravotní gramotnosti mezi zaměstnanci nemocnice. Práce ukazuje také souvislosti s životním stylem. Nebyla vypozorována přímá korelace mezi zdravotní gramotnosti a výběrem životního stylu. Definice zdravotní gramotnosti je různá v závislosti na účastnících. Povědomí o zdravotní gramotnosti neovlivňuje výběr zdravotního životního stylu. Určujícími momenty byly ranní budíček a všeobecná motivace žít zdravě. Toto bylo definováno jako hlavní faktory pro změny životního stylu vůči chování v oblasti zdravím.
Klíčová slova:
životní styl; zdravotní gramotnost; sociální determinanty zdraví; Rakousko; nemocnice; kvalitativní

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra mezinárodního obchodu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
22. 8. 2019
Datum podání práce:
9. 10. 2019
Datum obhajoby:
09.10.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
70274_satr00.pdf [4,02 MB]
Veřejná příloha:
19389_satr00.zip [7,33 MB]
Veřejná příloha:
19390_satr00.pptx [3,74 MB]
Oponentura:
64268_Fidler.pdf [252,64 kB]
Hodnocení vedoucího:
70274_sterbovl.pdf [61,15 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/70274/podrobnosti