Financovanie vybraného subjektu prostredníctvom Venture Capital

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Financovanie vybraného subjektu prostredníctvom Venture Capital
Autor práce:
Obložinský, Michal
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Rýdlová, Barbora
Osoba oponující práci:
Chaloupka, Jan
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
Diplomová práce je zaměřena hlavně na specifika, které se vyskytují v rámci oceňování investičních příležitosti v oblasti Venture Capital. Práce se na základě reálné firmy snaží ukázat, jak se může potenciální investor dívat na ocenění firmy, která nemá žádnou finanční historii a její hodnotu generuje výhradně budoucí růst. Hlavní zaměření je na ocenění společnosti metodou Venture přístupu. Práce ukazuje, které proměnné vstupují do ocenění vybrané společnosti. Výsledkem je provedení čtenáře procesem ocenění mladé začínající společnosti a ukázání na specifika, která takové ocenění ze sebou nese. Práce zároveň může poskytnout základní rámcově ocenění pro vedení společnosti a pomoci v případném procesu hledání nového investora.
Klíčová slova:
Private Equity; Startup; Ocenění; Venture Capital; Investice

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance a oceňování podniku
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
20. 11. 2018
Datum podání práce:
10. 10. 2019
Datum obhajoby:
23.10.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
67788_xoblm00.pdf [3,26 MB]
Oponentura:
63182_xchaj19.pdf [307,20 kB]
Hodnocení vedoucího:
67788_jetmarb.pdf [372,18 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/67788/podrobnosti