Kryptoměny a možnosti jejich oceňování

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Kryptoměny a možnosti jejich oceňování
Autor práce:
Vomáčka, Lukáš
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Poborský, František
Osoba oponující práci:
Václav, Filip
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The aim of the thesis is to describe possible approaches to cryptocurrency valuation with emphasis on investor’s point of view and also to specify options of cryptocurrency accounting treatment according to the Czech Accounting Standards and International Financial Reporting Standards. The thesis is divided into three parts. The first part is mainly concerned with definition and technical description of cryptocurrencies. The second part commences with a review of quantitative research which has been carried out with a goal to find out determinants of cryptocurrency price formation. Further in the chapter are discussed ways of estimation of market value and cryptocurrencies from investor’s and a miner’s perspective. The first part of the last chapter contains analysis and consequences of recommendation of Ministry of Finance of the Czech Republic regarding cryptocurrency accounting issues. Options of cryptocurrency accounting treatment under IFRS are discussed in the second part of the last chapter.
Klíčová slova:
Cryptocurrency accounting treatment; Bitcoin; Cryptocurrencies; Valuation of cryptocurrencies

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance a oceňování podniku
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
2. 4. 2018
Datum podání práce:
10. 10. 2019
Datum obhajoby:
23.10.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
65660_xvoml00.pdf [1,14 MB]
Oponentura:
64367_xvacf00.pdf [35,68 kB]
Hodnocení vedoucího:
65660_xpobf01.pdf [171,42 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/65660/podrobnosti