Optimalizace skladových zásob vybrané obchodní společnosti

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Optimalizace skladových zásob vybrané obchodní společnosti
Autor práce:
Koranda, František
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Holečková, Jaroslava
Osoba oponující práci:
Hrbková, Petra
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This thesis contains methodical basis of analysis of stocks and logistic processes of for-profitcorporations. The thesis also contains short history of logistics and summary of contemporary trendsand challenges of now-a-days logistics. The thesis contains basics of statistical analysis of time series.The thesis also consists of analysis of logistical processes in given for-profit corporation, so called „ABCanalysis” of its stocks. Optimization of the stocks using Economic Order Quantity, Service Leveland statistical prediction.The thesis was created with the Microsoft Office package, Python scripting language, Anacondadistribution and other.
Klíčová slova:
ABC analysis; Economic order quantity; Service level

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
13. 2. 2019
Datum podání práce:
15. 10. 2019
Datum obhajoby:
23.10.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
68626_korf00.pdf [1,34 MB]
Oponentura:
63931_Hrbková.pdf [122,51 kB]
Hodnocení vedoucího:
68626_jahol.pdf [265,20 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/68626/podrobnosti