Impact of the European Integration on the EU-US Trade. Gravity Model of Trade Approach.

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Impact of the European Integration on the EU-US Trade. Gravity Model of Trade Approach.
Autor práce:
Parandiuk, Artem
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Křečková Kroupová, Zuzana
Osoba oponující práci:
Farvaque, Etiene
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Tato disertační práce se pokouší prozkoumat skutečný dopad komplexního Evropana integrace obchodních toků mezi členskými státy EU a USA. K tomu, concept gravitačního modelu obchodu byl použit kvůli jeho univerzálnosti a vysoké úrovni užitečnosti dopad několika ekonomických, politických, sociálních, historických a geografických faktorů na obchod vztahy mezi zeměmi byly prošetřeny. Data z panelu byla použita ve výzkumu k testování efekty. Šetření bylo založeno na údajích, které poskytují informace o obchodu toky, geopolitické a historické vztahy mezi členskými státy EU, USA, Japonskem a Brazílie za posledních sedmdesát let od roku 1948 do roku 2017. Byly získány údaje použité ve výzkumu od Světových integrovaných obchodních řešení (Světová banka), CEPII, Transparency International. Výsledky výzkumu prokázaly pozitivní vliv evropské integrace na obchod vztahy členských států EU nejen s ostatními zeměmi Evropské unie, ale také s nečlenskými státy EU. Proto je hluboká a komplexní integrace do EU má účinek vytváření obchodu.
Klíčová slova:
PPML; Panel Data ; the EU; the USA; Gravity Model of Trade; European Integration

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Economics of Globalisation and European Integration
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Fakulta mezinárodních vztahů
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
10. 4. 2019
Datum podání práce:
26. 10. 2019
Datum obhajoby:
13.01.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
69482_para06.pdf [1,42 MB]
Oponentura:
64489_Farvaque.pdf [105,76 kB]
Hodnocení vedoucího:
69482_krez01.pdf [2,06 MB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/69482/podrobnosti